martes, 14 de febreiro de 2017

CONTOS CON MOITO CONTO

XA TEMOS CONTO NOVO!!!! 
POSTER DIXITAL:  

A COUSA QUE MAIS DOE NO MUNDO

http://www.edu.xunta.gal/centros/cramestraclara/node/370