martes, 14 de febreiro de 2017

A Cousa que Máis Doe no Mundo

Xa temos Conto novo!!!! 
Póster Dixital:  

A Cousa QUue Máis Doe no Mundo

http://www.edu.xunta.gal/centros/cramestraclara/node/370