luns, 5 de outubro de 2015

Propostas de Actividades para a Animación á Lectura

Estas propostas de actividades que imos ver son para realizalas antes da lectura do libro, como forma de espertar o interese polo libro que imos presentar.

Actividades coas Portadas: Entrégaselle ao neno/a unha copia da portada do libro que imos ler, pero falta o título. Hai que inventalo. Entrégaselle ao neno/a o título do libro que imos ler e han de debuxar a ilustración que cren que corresponde e inventar de que vai o libro. Aparece un quebracabezas desordenado, formámolo e descubrimos que corresponde á portada dun libro: de que irá? que aventura contaranos?

A Procura do Tesouro: Aparece un mapa indicando o lugar onde hai escondido un tesouro: que será?. Este mapa terá un grao de dificultade de acordo á etapa na que estamos a aplicar esta estratexia. Búscase o tesouro e descubrimos que é un cofre en cuxo interior hai libros. Comentamos o importantes que son os libros e os bos momentos que podemos pasar con eles.

Marionetas: Repártense debuxos en cartolina dos personaxes do libro que imos ler. O neno/a os colorean, recórtanos e segue as instrucións do narrador, segundo sexan marionetas de pau, de dedos...etc. Agora debe inventarlle un nome e presentar o seu personaxe ao resto dos compañeiros e compañeiras. Tamén podemos inventar diálogos de forma oral ou escrita entre uns e outros personaxes. Como serán en realidade eses personaxes? Como se chamarán? Que aventuras vivirán? Todo isto podémolo descubrir lendo o libro.

Ilustracións desordenadas: Repártense as ilustracións do libro desordenadas. Deberán ordenalas e coa orde elixida, comentarán o texto que corresponde ás devanditas ilustracións. Pero... que orde terán realmente? Que ocorrerá no libro?...

Quen é?: Repártense imaxes de personaxes do libro. Despois de colorear o seu personaxe, o neno/a deberá facer unha descrición do mesmo e mesmo narrar unha pequena aventura que lle poida ocorrer. A imaxe pódese recortar e pegar nun folio, a continuación recollemos todos os folios, pómoslles unhas bonitas pasta de cartolina co título “Os nosos personaxes” e temos un libro novo. É así como realmente ese personaxe é no libro? Ocorréronlle cousas parecidas?...

Será verdade?: Repártense cartóns nas que hai escrita unha afirmación ou unha pregunta. Tanto as afirmacións como as respostas ás preguntas deben aparecer no libro. Cada neno ou nena lerá a súa e explicará se cre que aquilo pode ser certo ou non ou dará resposta (hai que buscar afirmacións ou preguntas un pouco estrañas ou fóra do normal) Equivocámonos no que dixemos? Que dirá realmente o libro?

Punto de lectura: Repártense puntos de lectura cunha ilustración ou personaxe do libro. Cada neno/a deberá colorearlo ao seu gusto e por con letra bonita o título e o autor do libro. É o momento de comezar a ler o libro.

Que pasará agora?: Lese o primeiro capítulo ou un parágrafo do libro que queremos que o neno/a lea. É importante que o capítulo sexa interesante, divertido...etc para que incite á lectura. Se lemos un parágrafo hai que deixalo nun momento clave que esperte o interese por saber que ocorrerá. Esta técnica funciona moi ben co libro “Manolito Gafotas”, pois a autora ten unha cinta gravada coa lectura de todos os capítulos do libro coa voz de Manolito co que participaba en programas de radio.

Construción de obxectos: Antes de que os nenos e as nenas vexan o libro entrégaselles unha ficha para construír un obxecto relacionado co libro: un reloxo, un gorro de mago ou de bruxa, un personaxe do libro...etc. Unha vez terminada esta actividade falámoslle de que nós temos un libro que fala do devandito obxecto ou personaxe.

Recortables: Para espertar o interese pola lectura adoita dar moi bo resultado cos máis pequenos repartir un recortable dun dos personaxes do libro coa súa roupa. Tamén se pode utilizar para introducir algún libro que expoña temas coeducativos, xa que é unha maneira de que os nenos e as nenas vexan que independentemente de que o personaxe do recortable sexa un neno ou unha nena, a todo o alumnado gustoulle xogar con el.

Estas propostas son só unha mostra da gran cantidade de actividades que se poden facer para introducir o libro que imos ler. Á fin e ao cabo o que pretendemos é espertar o interese do neno/a e inculcarlle o gusto pola lectura.