mércores, 29 de abril de 2015

ACTIVIDADE INTERCENTROS

 Actividade Intercentros: ACEESCA-CRA
 Favorecer as relación entre alumnado de educación especial e o noso alumnado é unha vivencia para a vida e posibilita promover o VALOR DA DIFERENZA.
http://www.edu.xunta.es/centros/cramestraclara/node/191