martes, 13 de maio de 2014

Día das Letras Galegas 2014Para que poidamos coñecer un pouco máis ao poeta XOSÉ MARÍA DIAZ CASTRO tedes que premer no seguinte enlace:

As propostas levan actividades relacionadas coa discriminación visual, a atención, mellora da expresión oral e escrita, creatividade, memoria, discriminación e identificación das características dun texto poético (versos, estrofas), a orde alfabética das palabras,...
Tratamos de deseñar actividades e exercicios que promovan o desenvolvemento das Competencias Básicas e se tomaron como referencia as 3 áreas curriculares (Coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal, Coñecemento do contorno e Linguaxes: Comunicación e representación)