martes, 23 de outubro de 2012

Pautas para Contar Contos

Pautas para Contar Contos:

- Coñecer o conto antes de contalo. Os nenos escoitan máis atentamente un conto contado que un conto lido.

-    Transmitir interese e entusiasmo do conto aos nenos.

-     Tranquilidade no ton de voz e o ritmo.

-      Non interromper o desenvolvemento de conto.

-      Falar pausadamente sen atropelos coas palabras, coidando o ton e a xesticulación.

-      Crear un clima relaxado que predispoña positivimante aos nenos.

-    Coidar o momento da presentación do conto, isto axuda a captar a atención dos que van a escoitalo. Pódese presentar mediante un ritmo que podemos ir variando para manter a tensión emocional e darlle un compoñente de misterio, maxia e humor.

-    Non prolongar excesivamente o tempo dedicado á narración aínda que os nenos o demanden. Nestas idades o tempo de atención é curto e contar máis dun conto significa provocar cansazo.

-       Deixar o conto aos nenos unha vez que finalice, para que os nenos o poidan ver libremente.